Poziv na 5. sjednicu vijeća općine Bol

alt
8. srpnja, 2013. u 21:48:15

alt

POZIV VIJEĆNICIMA OPĆINE BOL

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) pozivam vas na 5/2013. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u ponedjeljak 15. srpnja 2013. godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol…

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/13-13/95
Ur.broj: 2104/13-13-02/02
Bol, 02. srpnja 2013. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) pozivam vas na 5/2013. sjednicu vijeća općine Bol,

koja će se održati u ponedjeljak 15. srpnja 2013. godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

C) Viječnićka pitanja, prijedlozi i pohvale

D) Prihvaćanje zapisnika sa 4/2013 (konstituirajuće) sjednice vijeća,

E) Utvrđivanje dnevnog reda:

1. Rasprava i donošenje odluke o biranju vijeća za koncesijska odobrenja.

2. Rasprava i donošenje odluke o osnivanju odbora za dodjelu javnih priznanja općine Bol

3. Rasprava i donošenje odluke o izboru odbora za Statut i Poslovnik

4. Rasprava i donošenje odluke o osnivanju Odbora za prostorno i urbanističko planiranje i uređenje prostora

5. Rasprava i donošenje odluke o osnivanju odbora za socijalnu skrb i zdrastvenu zaštitu.

6. Rasprava i donošenje odluke o osnivanju komisije za dodjelu stipendija.

7. Rasprava i donošenje odluke o osnivanju odbora za financije i proračun.

8. Rasprava i donošenje odluke o imenovanju stožera zaštite i spašavanja.

9. Rasprava i davanje suglasnosti za nabavku opreme u dječjem vrtiću

10. Rasprava o pristiglim dopisima za vijeće općine Bol (Tomislav Karninčić, Toni Pešutić i Urban culture festival)

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća

Doro Adulmar

Skip to content