Poziv na 5. sjednicu vijeća u 2020.

28. srpnja, 2020. u 12:22:34

Poziv vijećnicima općine Bol na 5. sjednicu Vijeća općine Bol, koja će se održati u utorak 28. srpnja 2020. godine s početkom u 17.00 sati u prizemlju Doma kulture Bol…

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/20-02/ 49

Ur.broj: 2104/20-02/01

Bol, 20. srpnja 2020. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01), pozivam Vas na 5/2020. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u utorak 28. srpnja 2020. godine s početkom u 17.00 sati u prizemlju Doma kulture.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje Dnevnog reda:

C) Primanje na znanje zapisnika sa 4/2020 sjednice vijeća

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

1. Rasprava i donošenje odluke o završnom računu za 2019. godinu KJP Grabov rat d.o.o.

2. Rasprava i donošenje odluke o završnom računu proračuna za 2019. godinu Centra za kulturu općine Bol.

3. Rasprava i donošenje odluke o završnom računu proračuna za 2019. godinu Dječjeg vrtića Mali princ.

4. Rasprava i donošenje odluke o završnom računu proračuna za 2019. godinu za općinsku knjižnicu Hrvatska čitaonica.

5. Rasprava i donošenje odluke o završnom računu proračuna za 2019. godinu za DVD Bol.

6. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o korištenju javnih površina na području općine Bol

7. Rasprava i donošenje odluke o ustroju i djelokrugu jedinstvenog upravnog odjela općine Bol.

8. Rasprava i donošenje odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika.

9. Rasprava i donošenje zaključka o načinu proslave Dana općine Bol, odnosno Dana domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.

10. Rasprava i donošenje odluke o davanju javnih priznanja općine Bol za 2020. godinu

11. Rasprava i donošenje zaključka po žalbi Lječilišta Dujmović.

S poštovanjem !


Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content