Poziv na 5. sjednicu vijeća u 2019.

27. studenoga, 2019. u 11:34:27

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/19-02/55

Ur.broj: 2104/02-19-02/01

Bol, 28. kolovoza 2019. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 5/2019. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u ponedjeljak, 09. rujna 2019. godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

C) Primanje na znanje zapisnika sa 4/2019 sjednice vijeća

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

  1. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju izvješća proračuna općine Bol za razdoblje siječanj-lipanj 2019.godine.
  2. Rasprava i donošenje odluke o prvom rebalansu proračuna općine Bol za 2019. godinu.
  3. Rasprava o prijedlogu odluke o komunalnom redu (prvo čitanje)
  4. Rasprava i donošenje odluke o zabrani radova za 2020. godinu.

S poštovanjem

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content