Poziv na 5. sjednicu vijeća u 2018.

Poziv na 5. sjednicu vijeća u 2018.
5. svibnja, 2018. u 9:33:12

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/18-02/5

Ur.broj: 2104/02-18-02/01

Bol, 2. svibnja 2018. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) i članka 72.Poslovnika vijeća općine Bol, pozivam vas na 5/2018. (IZVANREDNU) sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u petak, 04. svibnja 2018. godine s početkom u 09.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

  1. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti za zaduženje i davanje jamstva trgovačkom društvu Grabov rat d.o.o. iz Bola.

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Obrazloženje:

U toku su radovi na pripremi turističke sezone, a općinsko poduzeće Grabov rat d.o.o. je i provelo javnu nabavu za kupnju nove opreme na plaži Zlatni rat u iznosu od oko 1.800.000,00 kn. Načelnik općine Bol je predložio, a predsjednik vijeća je prihvatio da se održi izvanredna sjednica vijeća općine Bol na kojoj predlaže donijeti odluku o davanju suglasnosti za zaduženje i davanje jamstva trgovačkom društvu Grabov rat na iznos od 1.800.000,00 kn.

Skip to content