Poziv na 4/2015 sjednicu vijeća općine Bol

21. travnja, 2015. u 11:22:01

POZIV VIJEĆNICIMA OPĆINE BOL

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) i na temelju članka 70. i 71. Poslovnika vijeća općine Bol ) Službeni glasnik općine Bol br.11/2014), pozivam vas na sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u petak 24 travnja 2015. godine s početkom u 17.00 sati u uredu općine Bol.

alt
REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/15-02/

Ur.broj: 2104/02-15-02/01

Bol, 15. travnja 2015. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) i na temelju članka 70. i 71. Poslovnika vijeća općine Bol ) Službeni glasnik općine Bol br.11/2014) pozivam vas na 4/2015. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u petak 24 travnja 2015. godine s početkom u 17.00 sati u uredu općine Bol.

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

C) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

D) Viječnićka pitanja, prijedlozi i pohvale,

POD 1)

Rasprava o turističkom proizvodu destinacije Bol: stanje, planovi, perspektive….(gosti Markito Marinković, direktor TZO, Tonći Peović, direktor Aerodroma Brač).

POD 2)

Rasprava i davanje suglasnosti na završni račun 2014. godine komunalnog javnog poduzeća Grabov rat d.o.o. Bol.

POD 3)

Rasprava i donošenje zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora na Vidovoj gori.

POD 4)

Rasprava i donošenje odluke o određivanju imena ulice

POD 5)

Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o nerazvrstanim cestama.

POD 6)

Rasprava i donošenje zaključka o natpisu na nadgrobnoj ploči pokojnom Ivi Marinkoviću.

POD 7)

Rasprava i očitovanje o pristiglim dopisima građana.

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Napomena: Ova sjednica je bila sazvana za petak 17. travnja ali se odgađa za idući petak jer je to jedini slobodni termin gospodina Peovića, a prije toga su spriječeni ili vijećnici ili načelnik.

Skip to content