Poziv na 4/2014 sjednicu vijeća općine Bol

28. svibnja, 2014. u 8:44:04

POZIV VIJEĆNICIMA OPĆINE BOL
Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam Vas na 4/2014. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u utorak 03. lipnja 2014. godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/14-02/64
Ur.broj: 2104/02-14-02/01
Bol, 27. svibnja 2014. godine

 

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam Vas na 4/2014. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u utorak 03. lipnja 2014. godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

 

A) Utvrđivanje kvoruma

 

B) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

 

C) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

 

D) Prihvaćanje zapisnika sa 3/2014 sjednice vijeća,

 

E) Utvrđivanje dnevnog reda:

1. Rasprava i donošenje odluke o razrješenju i imenovanju člana Mandatnog povjerenstva

2. Izvješće mandatno-imunitetskog povjerenstva o prestanku obnašanja nespojive dužnosti člana predstavničkog tijela g. Tomislava Marčića.

3. Davanje prisege g. Tomislava Marčića.

4. Rasprava i donošenje odluke o korištenju javnih površina na području općine Bol.

5. Rasprava i donošenje odluke o naknadama za korištenje javnih površina.

6. Rasprava i donošenje odluke o prvom rebalansu proračuna Općine Bol za 2014. godinu.

7. Rasprava o radu Doma za stare i nemoćne osobe, gost Višnja Cvitešić, biranje savjetodavnog Povjerenstva za rješavanje međusobnih problema.

8. Rasprava i donošenje odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za općinu Bol

9. Rasprava i odnošenje odluke o osnivanju prava građenja za trafostanicu,

10. Rasprava i donošenje odluke o načinu obavljanja prijevoza putnika cestovnim vlakom,

11. Rasprava i davanje suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Mali princ Bol

12. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaće.

13. Rasprava o pristiglim molbama: Hrvatska čitaonica – za police, Hrvatska čitaonica- za knjige, Vladimir Matić i Smiljan Jozić – za reklamu, Božo Nejašmić – o zaštiti javnih površina, HSS i HSP AS Bol – o korištenju zgrade Tri palme, U.O. Ribarska kućica – za otklanjanje počinjenih nepravilnosti.

 

 

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Skip to content