Poziv na 4. sjednicu vijeća u 2020.

30. lipnja, 2020. u 14:06:23

Poziv vijećnicima općine Bol na 4. sjednicu Vijeća općine Bol, koja će se održati u četvrtak, 02. srpnja 2020. godine s početkom u 17.00 sati u prizemlju Doma kulture Bol…

Klasa: 021-05/20-02/48
Ur.broj: 2104/20-02/01
Bol, 25. lipnja 2020. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01), pozivam Vas na 4/2020. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u četvrtak 02. srpnja 2020. godine početkom u 17.00 sati u prizemlju Doma kulture.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje Dnevnog reda:

C) Primanje na znanje zapisnika sa 3/2020 sjednice vijeća

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

  1. Rasprava i donošenje Godišnjeg izvještaja Proračuna Općine Bol za 2019. godinu.
  2. Rasprava i donošenje odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu.
  3. Rasprava i donošenje odluke o prvom rebalansu proračuna Općine Bol za 2020. godinu.
  4. Rasprava i donošenje odluke o odobrenju za postavljanja štanda za prodaju poljoprivrednih proizvoda iz OPG-a.
  5. Rasprava i donošenje odluke o privremenom postavljanju montažnog objekta za skladištenje građevinskog materijala.
  6. Rasprava i donošenje odluke za postavljanje mobilne kućice.

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content