Poziv na 4. sjednicu vijeća u 2019.

12. srpnja, 2019. u 11:50:15

Poziv vijećnicima općine Bol na 4. sjednicu vijeća općine Bol u 2019. godini, koja će se održati u četvrtak, 18. srpnja 2019. godine s početkom u 19.00 sati u uredu općine Bol…

alt
REPUBLIKA HRVATSKA

Splitsko-dalmatinska županija

OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/19-02/55

Ur.broj: 2104/02-19-02/01

Bol, 10. srpnja 2019. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 4/2019. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u četvrtak 18. srpnja 2019. godine s početkom u 19.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

C) Primanje na znanje zapisnika sa 3/2019 sjednice vijeća

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

1. Rasprava i donošenje odluke o završnom računu za 2018. godinu KJP Grabov rat d.o.o.

2. Rasprava i donošenje odluke o završnom računu proračuna za 2018. godinu Centra za kulturu općine Bol.

3. Rasprava i donošenje odluke o završnom računu proračuna za 2018. godinu Dječjeg vrtića Mali princ.

4. Rasprava i donošenje odluke o završnom računu proračuna za 2018. godinu za općinsku knjižnicu Hrvatska čitaonica.

5. Rasprava i donošenje odluke o završnom računu proračuna za 2018. godinu za DVD Bol.

6. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti za zaduženje i davanje jamstva Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Bol.

7. Rasprava i donošenje odluke o davanju javnih priznanja općine Bol za 2019. godinu

8. Rasprava i donošenje odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite.

9. Rasprava i donošenje zaključka po pristigloj molbi hotela Ivan.

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content