Poziv na 4. sjednicu vijeća u 2017.

27. lipnja, 2017. u 10:45:23

Poziv vijećnicima općine Bol na 4. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u srijedu 19. travnja 2017. godine s početkom u 19.30 sati u uredu općine Bol.

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/17-02/16

Ur.broj: 2104/02-17-02/01

Bol, 12. travnja 2017. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 4/2017. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u srijedu 19. travnja 2017. godine s početkom u 19.30  sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

C) Prihvaćanje zapisnika sa 3/2017 sjednice vijeća

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

  1. Rasprava i donošenje odluke o naknadama za komunalnu infrastrukturu na pomorskom dobru.
  2. Rasprava i donošenje odluke o korištenju javnih površina na području općine Bol.
  3. Rasprava i donošenje odluke o naknadama za korištenje javnih površina na području općine Bol.

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća

Doro Adulmar

Skip to content