Poziv na 3/2016 sjednicu vijeća općine Bol

13. svibnja, 2016. u 21:19:41

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) i na temelju članka 70. i 71. Poslovnika vijeća općine Bol (Sl.gl. Bol br.11/2014) pozivam vas na 3/2016. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u četvrtak, 19. svibnja 2016. godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/16-02/6

Ur.broj: 2104/02-16-02/01

Bol, 09. svibnja  2016. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 3/2016. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u četvrtak, 19. svibnja 2016. godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

C) Prihvaćanje zapisnika sa 2/2016 sjednice vijeća

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E) Viječnićka pitanja, prijedlozi i pohvale,

  1. Rasprava i davanje suglasnosti  na završni račun za 2015. godinu KJP Grabov rat d.o.o.
  2. Rasprava i davanje suglasnosti na završni račun za 2015. godinu Dobrovoljno vatrogasno društvo Bol
  3. Rasprava i davanje suglasnosti na završni račun za 2015. godinu Dječji vrtić Mali princ
  4. Rasprava i davanje suglasnosti na završni račun za 2015. godinu za općinsku knjižnicu Hrvatska Čitaonica.
  5. Rasprava o radu Doma za starije osobe Cor Aureum. Rasprava o završnom računu Doma za starije osobe za 2015. godinu.
  6. Rasprava i očitovanje o prijedlogu spomenika palima za Domovinu (autor Kažimir Hraste).
  7. Rasprava o dopisu MS Bračturist d.o.o. od 02. svibnja 2016.godine.
  8. Rasprava i donošenje odluke o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture i položajne rente na pomorskom dobru na području općine Bol.
  9. Rasprava o dopisu Katarine Marčić o stanju na terenu oko uvale Blaca.
  10. Rasprava i donošenje odluke o ispravku odluke o pristupljanju udruzi Gora dalmatina.

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Skip to content