Poziv na 3/2014 sjednicu vijeća općine Bol

2. travnja, 2014. u 11:09:50

POZIV VIJEĆNICIMA OPĆINE BOL
Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 3/2014. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u petak 4. travnja 2014. godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.

alt
REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/14-02/35

Ur.broj: 2104/02-14-02/02

Bol, 25. ožujka 2014. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 3/2014. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u petak 4. travnja 2014. godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

C) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

D) Prihvaćanje zapisnika sa 2/2014 sjednice vijeća,

E) Utvrđivanje dnevnog reda:

 1. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju izvješća o prihodima i rashodima općine Bol za 2013.godinu (završni račun za 2013.godinu)
 2. Rasprava i  donošenje odluke o prvom rebalansu proračunaopćine Bol za 2014.godinu.
 3. Rasprava i primanje na znanje završnog računa za 2013.godinu KJP.Grabov rat d.o.o.
 4. Rasprava i donošenje odluke o ugostiteljskoj djelatnosti. Rasprava i donošenje odluke o pružanju trgovačkih usluga putem kioska.
 5. Rasprava i donošenje odluke o korištenju javnih površina na području općine Bol.
 6. Rasprava i donošenje odluke o naknadama za korištenje javnih površina.
 7. Rasprava i donošenje odluke o zaštiti od buke.
 8. Rasprava i donošenje odluke o razdoblju i vremenu u kojem se ne mogu graditi građevine.
 9. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti za prodaju robe na površinama koje imaju pristup s javno prometne površine: (Neven Marić, Srećko Vargek)
 10. Očitovanje na pismo bolskih taksista
 11. Očitovanje na dopis Melodi J.T.D. za najam kina
 12. Očitovanje na dopis bolskih taxi prijevoznika brodom do Zlatnog rata
 13. Očitovanje na dopis Srednje škole Bol.
 14. Očitovanje na dopis U.O. Marinero
 15. Očitovanje na dopis obrt “Frane”

 

S poštovanjem

Predsjednik vijeća

Doro Adulmar

Skip to content