Poziv na 3. sjednicu vijeća u 2019.

22. svibnja, 2019. u 9:52:05

Poziv vijećnicima općine Bol na 3. sjednicu vijeća općine Bol u 2019. godini, koja će se održati u utorak, 28. svibnja 2019. godine s početkom u 19.00 sati u uredu općine Bol…

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/19-02/

Ur.broj: 2104/02-19-02/01

Bol, 14. svibnja 2019. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 3/2019. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u utorak 28. svibnja 2019. godine, s početkom u 19.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A. Utvrđivanje kvoruma

B. Utvrđivanje dnevnog reda:

C .Prihvaćanje zapisnika sa 2/2019 sjednice vijeća

D. Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E. Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

 1. Izvješće o proračunu općine Bol za 2018. godinu.
  – Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju izvješća.
  – Rasprava i donošenje odluke o rasporedu manjka.
  – Rasprava i donošenje odluke o otpisu dijela dugovanja.

 2. Rasprava i donošenje odluke o kratkoročnom zaduženju općine Bol.

 3. Rasprava i donošenje odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka.

 4. Rasprava i donošenje odluke o odvodnji otpadnih voda na području općine Bol.

 5. Rasprava i donošenje odluke o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu.

 6. Rasprava i donošenje zaključka o zahtjevu za izmjenama i dopuna prostornog plana SDŽ.

 7. Rasprava i donošenje odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za hortikulturu.

 8. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Bol.

 9. Rasprava i davanje suglasnosti na osnovicu za plaću ravnateljice Općinske knjižnice.

 10. Rasprava i davanje suglasnosti na osnovicu za plaću u Centru za kulturu općine Bol.

 11. Rasprava i donošenje zaključka o molbi za postavljanje spomen ploče Anti Radiću.

 12. Rasprava i donošenje zaključka o molbi lječilišta za rehabilitaciju i fizikalnu terapiju Dujmović

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content