Poziv na 3. sjednicu vijeća u 2018.

11. travnja, 2018. u 20:18:48

Poziv vijećnicima općine Bol na 3. sjednicu vijeća općine Bol u 2018. godini, koja će se održati u petak 13. travnja 2018. godine s početkom u 19.00 sati u uredu općine Bol.

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/18-02/5

Ur.broj: 2104/02-18-02/01

Bol, 9. travnja 2018. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 3/2018. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u petak 13. travnja 2018. godine s početkom u 19.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

C) Prihvaćanje zapisnika sa 2/2018 sjednice vijeća

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

  1. Rasprava i donošenje odluke o ponovnom donošenju odluke o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području općine Bol.
  2. Rasprava i donošenje odluke o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području općine Bol.
  3. Rasprava i donošenje odluke o imenovanju ulice Put Striževice.

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Napomena: u privitku dostavljamo i odluku o imenovanju i opozivu člana uprave KJP Grabov rat d.o.o.

Odluka će biti objavljena u prvom broju Službenog glasnika općine Bol koji slijedi nakon donošenja odluke (članak 48. zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi).

Skip to content