Poziv na 2/2016 sjednicu vijeća općine Bol

13. travnja, 2016. u 9:49:16

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) i na temelju članka 70. i 71. Poslovnika vijeća općine Bol (Sl.gl. Bol br.11/2014) pozivam vas na 2/2016. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u 14. travnja 2016. godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/16-02/6

Ur.broj: 2104/02-16-02/01

Bol, 29. ožujka  2016. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 2/2016. sjednicu vijeća općine Bol.

koja će se održati u četvrtak, 14. travnja 2016. godine s početkom u 20.00 sati

u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

C) Prihvaćanje zapisnika sa 1/2016 sjednice vijeća

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E) Viječnićka pitanja, prijedlozi i pohvale,

  1. Informacija o WTA teniskom turniru na Bolu 2016., gost gosp. Feliks Lukas,
  2. Informacija o kratkoročnom zaduženju općine Bol,
  3. Rasprava i donošenje Odluke o prihvačanju konačnog prijedloga UPU-a R-3 zone, prva faza,
  4. Rasprava o završnom računu općine Bol za 2015. Godinu,
  5. Rasprava i donošenje odluke o prvom rebalansu proračuna općine Bol za 2016.,
  6. Rasprava o završnom računu Centra za kulturu općine Bol za 2015. godinu.
  7. Rasprava i donošenje odluke o imenovanju ravnatelja-ravnateljice Centra za kulturu općine Bol,
  8. Rasprava i prihvaćanje izvješća o radu načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2015. godine,
  9. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obraćun plaće referenta za financije.

10.  Rasprava i donošenje odluke o kupnji nekretnina za novo groblje.

11.  Rasprava i donošenje zaključka o pristigloj molbi za smanjenje komunalnog doprinosa.

12.  Rasprava o važečim odlukama o korištenju javnih površina.

 

Uz materijale za vijeće dostavljamo:

– odgovor direktora tvrtke Grabov rat na viječnićko pitanje Ivice Ščepanovića

– odgovor načelnika na viječničko pitanje Ivice Ščepanovića

– odgovor načelnika na viječnićko pitanje Tomislava Marčića

– rješenje povjerenstva za žalbe pri Ministarstvu kulture o potvrđivanju rješenja da se kulturno dobro (Hotel Kaštil – ventilacijski sustav) vrati u stanje prije početka radova.

– odgovor načelnika općine Bol na primjedbu MS Bračturist d.o.o. o izvođenju radova na obilaznici.

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Skip to content