Poziv na 2/2015 sjednicu vijeća općine Bol

17. ožujka, 2015. u 20:13:34

POZIV VIJEĆNICIMA OPĆINE BOL

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) i na temelju članka 70. i 71. Poslovnika vijeća općine Bol ) Službeni glasnik općine Bol br.11/2014) pozivam vas na 2/2015 sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u srijedu 18. ožujka 2015.godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.

REPUBLIKA HRVATSKA

Splitsko-dalmatinska županija

OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/15-02/25

Ur.broj: 2104/02-15-02/01

Bol, 24. veljače 2015. godine

 

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) i na temelju članka 70. i 71. Poslovnika vijeća općine Bol (Službeni glasnik općine Bol br.11/2014) pozivam vas na 2/2015sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u srijedu 18. ožujka 2015.godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.

 

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

C) Prihvaćanje zapisnika sa 1/2015 sjednice vijeća

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E) Viječnićka pitanja, prijedlozi i pohvale,

 

POD 1)
Rasprava o turističkom proizvodu destinacije Bol: stanje, planovi, perspektive….(gosti Markito Marinković, direktor TZO, Tonći Peović, direktor Aerodroma Brač).

 

POD 2)
Rasprava i davanje suglasnosti na završni račun općine Bol za 2014. godinu.

 

POD 3)
Rasprava i donošenje odlukeo prvom rebalansu Proračuna općine Bol za 2015.godinu.

 

POD 4)
Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama pravilnika o plaćama za dječji vrtić Mali princ.

 

POD 5)
Rasprava i donošenje odluke o pokretanju izgradnje i uređenja tematskih staza na području općine Bol.

 

POD 6)
Rasprava i donošenje odluke o visini jedinične zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu općine Bol.

 

POD 7)
Očitovanje o pristiglim dopisima.

S poštovanjem !

 

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

 

Napomena: uz završni račun općine Bol vam dostavljamo: bilješke uz financijsko izvješće , popis potraživanja općine Bol na dan 31. 12. 2014., popis prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave iz 2014.godine,  izvješće o manifestaciji sportsko zabavni Božić 2014.godine i izvješće o trošenju sredstava za razvoj komunalnih vodnih građevina sa prijelaznog računa kod Vodovoda Brač.

Skip to content