Poziv na 2. sjednicu vijeća u 2020.

11. ožujka, 2020. u 11:01:11

Poziv vijećnicima općine Bol na 2. sjednicu vijeća općine Bol u 2020. godini, koja će se održati u srijedu, 18. ožujka 2020. godine s početkom u 18 sati u uredu općine Bol…

Republika Hrvatska
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/20-02/16

Ur.broj: 2104/20-02/01

Bol, 26. veljače 2020. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 2/2020. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u srijedu 18. ožujka 2020. godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

C) Primanje na znanje zapisnika sa 1/2020 sjednice vijeća

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

1. Rasprava i donošenje odluke o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području općine Bol.

2. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o korištenju javnih površina na području općine Bol.

3. Rasprava i donošenje odluke o obustavi isplate sredstava za redovno godišnje financiranje iz proračuna općine Bol za vijećnika Ivicu Ščepanovića.

4. Rasprava i donošenje odluke o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka…liste grupe birača….za razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2020.

5. Rasprava i donošenje odluke o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine na Račiću.

6. Rasprava i donošenje zaključka na temelju dopisa tvrtke taxi Miki, vl. Miki Miljević.

S poštovanjem !


Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content