Poziv na 2. sjednicu vijeća u 2018.

1. travnja, 2018. u 14:30:20

Poziv vijećnicima općine Bol na 2. sjednicu vijeća općine Bol u 2018. godini, koja će se održati u utorak 3. travnja 2018. godine s početkom u 19.00 sati u uredu općine Bol.

REPUBLIKA HRVATSKA

Splitsko-dalmatinska županija

OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/18-02/5

Ur.broj: 2104/02-18-02/01

Bol, 29. ožujka 2018. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 2/2018. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati utorak 3. travnja 2018. godine s početkom u 19.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

C) Prihvaćanje zapisnika sa 1/2018 sjednice vijeća

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

  1. Rasprava i donošenje odluke o završnom računu proračuna općine Bol za 2017. godinu:financijski izvještaj prihoda i rashoda, bilješke uz financijsko izvješće, dugovanja i potraživanja, popis sudskih sporova.
  2. Rasprava o izvješću o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini .
  3. Rasprava o izvješću o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture u 2017.godine.
  4. Rasprava i donošenje odluke o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području općine Bol.
  5. Rasprava i donošenje odluke o kratkoročnom zaduženju općine Bol (kredit).
  6. Rasprava i donošenje odluke o izmjeni i dopuni odluke o zabrani izvođenja radova za 2018.
  7. Rasprava i donošenje odluke o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima općine Bol.
  8. Rasprava i donošenje odluke o usvajanju plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Bol.
  9. Rasprava i donošenje odluke o kupnji nekretnine.

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content