Poziv na 2. sjednicu vijeća u 2017.

21. ožujka, 2017. u 12:59:40

Poziv vijećnicima općine Bol na 2/2017. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u ponedjeljak 27. ožujka 2017. godine s početkom u 20.00  sati u uredu općine Bol.

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/17-02/16
Ur.broj: 2104/02-17-02/01
Bol, 10. ožujka 2017. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 2/2017. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u ponedjeljak 27. ožujka 2017. godine s početkom u 20.00  sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

C) Prihvaćanje zapisnika sa 7/2016 i  1/2017 sjednice vijeća

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

 1. Rasprava i donošenje odluke o zaštiti od buke
 2. Rasprava i donošenje odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka, nezavisnih lista…za 2017. godinu
 3. Rasprava i donošenje odluke o izmjeni i dopuni odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
 4. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u općini Bol
 5. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Bol
 6. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o autotaxi prijevozu
 7. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o parkiranju na javnim parkiralištima općine Bol
 8. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva
 9. Rasprava i donošenje odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca, te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
 10. Primanje na znanje obavijesti načelnika o sukobu interesa.(kaffe bar Barka)
 11. Rasprava i očitovanje o zahtjevu za odobrenje rekonstrukcije i natkrivanje postojeće terase uz stambeno poslovnu zgradu Taverna Riva. (Balauštra)
 12. Rasprava i očitovanje o pristiglim molbama: Dražen Eterović za korištenje dva parkirna mjesta, Zdravko Bartulović i Robert Bošnjak za korištenje dva parkirna mjesta , Udruga za bolji Bol, za zaštitu stoljetnog bora na groblju.

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća

Doro Adulmar

Skip to content