Poziv na 13. sjednicu vijeća u 2018.

17. prosinca, 2018. u 23:38:26

Poziv vijećnicima općine Bol na 13. sjednicu vijeća općine Bol u 2018. godini, koja će se održati u četvrtak, 20. prosinca 2018. godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.

alt

Republika Hrvatska
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/17-02/59

Ur.broj: 2104/02-17-02/01

Bol, 06. prosinca 2018. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 13/2018. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u četvrtak, 20. prosinca 2018. godine početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

C) Prihvaćanje zapisnika sa 12/2018 sjednice vijeća

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

  1. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama zajedničke odluke o izradi 3. ID PPU općine Bol i drugih ID UPU naselja Bol.
  2. Rasprava i donošenje plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Bol za 2019. godinu.
  3. Rasprava i donošenje pravilnika o obavljanju djelatnosti na pomorskom dobru na temelju koncesijskog odobrenja na području općine Bol.
  4. Rasprava i donošenje odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš.
  5. Rasprava o analizi stanja sustava civilne zaštite za 2018. godinu i plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za razdoblje od 2019. do 2021. na području općine Bol.

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content