Poziv na 13. sjednicu vijeća u 2017.

19. prosinca, 2017. u 12:13:14

Poziv vijećnicima općine Bol na 13. sjednicu vijeća općine Bol u 2017. godini, koja će se održati u četvrtak, 21. prosinca 2017. godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/17-02/61

Ur.broj: 2104/02-17-02/01

Bol, 18. prosinca 2017. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 13/2017. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u četvrtak, 21. prosinca 2017. godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

C) Prihvaćanje zapisnika sa 12/2017 sjednice vijeća

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

1) Rasprava i donošenje zaključka po pristiglim dopisima ravnatelja Osnovne škole Bol i ravnateljice Srednje škole Bol. Gost: ravnatelj Osnovne škole gospodin Bartul Bakulić.

2) Rasprava i donošenje zaključka o statusu Doma Vladimir nazor na Vidovoj gori i o rješenju odnosa sa tvrtkom MS Brač turist d.o.o.

3) Rasprava i donošenje zaključka na temelju navoda predstavnika Udruge Za bolji Bol

4) Rasprava i donošenje zaključka o idejnom rješenju uređenja plaža Benačica, Borak, Potočine i Zlatni rat.

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content