Poziv na 1/2016 sjednicu vijeća općine Bol

29. veljače, 2016. u 12:28:11

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) i na temelju članka 70. i 71. Poslovnika vijeća općine Bol (Sl.gl. Bol br.11/2014) pozivam vas na 1/2016. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u petak, 26. veljače 2016. godine s početkom u 19.00 sati u uredu općine Bol.

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/16-02/6

Ur.broj: 2104/02-16-02/01

Bol, 27. siječnja  2016. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 1/2016. sjednicu vijeća općine Bol.

koja će se održati u petak, 26. veljače 2016. godine s početkom u 19.00 sati

u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

C) Prihvaćanje zapisnika sa 11/2015 sjednice vijeća

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E) Viječnićka pitanja, prijedlozi i pohvale,

 1. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju Strategije razvoja bolskog turizma za razdoblje 2016-2021, gost gospodin Marijo Mandarić, dir.tvrtke Invest consulting d.o.o.
 2. Rasprava i donošenje odluke o biranju Odbora za turizam kao pomoćnog tijela vijeća općine Bol.
 3. Rasprava i donošenje odluke o kratkoročnom zaduživanju.
 4. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko-zabavnog centra R 3-I.faza.
 5. Rasprava i donošeje odluke o prihvaćanju programa socijalnih potreba na području općine Bol.
 6. Rasprava i donošenje odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području općine Bol.
 7. Rasprava i donošenje odluke o zaštiti od buke na području općine Bol.
 8. Rasprava i donošenje zaključka o pismu namjere za rekonstrukciju planinarskog doma Vladimir Nazor na Vidovoj gori.
 9. Rasprava i donošenje zaključka na temelju molbe Lene Čamber za popust na komunalni doprinos.
 10. Rasprava i donošenje zaključka o kupnji čest.zemlj.1707 k.o. Bol, radi prijeboja duga na ime komunalnog doprinosa.
 11. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva.
 12. Rasprava o pristiglim molbama i dopisima:Renata Poljak za sufinanciranje kratkog filma “Partenca”, Siniša Soljačić za regulaciju prometa na Račiću.

 

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Skip to content