Poziv na 1/2015 sjednicu vijeća općine Bol

25. siječnja, 2015. u 23:00:00

POZIV VIJEĆNICIMA OPĆINE BOL

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) i na temelju članka 70. i 71. Poslovnika vijeća općine Bol ) Službeni glasnik općine Bol br.11/2014) pozivam vas na 1/2015sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u utorak 27. siječnja 2015.godine s početkom u 19.00 sati u uredu općine Bol.


REPUBLIKA HRVATSKA Splitsko-dalmatinska županija OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/15-02/2

Ur.broj: 2104/02-15-02/01

Bol, 20. siječnja 2015. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) i na temelju članka 70. i 71. Poslovnika vijeća općine Bol ) Službeni glasnik općine Bol br.11/2014) pozivam vas na 1/2015sjednicu vijeća općine Bol,

koja će se održati u utorak 27. siječnja 2015.godine s početkom u 19.00 sati u uredu općine Bol.

 1. Utvrđivanje kvoruma
 2. Utvrđivanje dnevnog reda
 3. Prihvaćanje zapisnika sa 10/2014 sjednice vijeća
 4. Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,
 5. Vijećnićka pitanja, prijedlozi i pohvale,

  POD 1)

  Rasprava i donošenje odluke o drugim izmjenama i dopunama Statuta općine Bol na temelju upute za otklanjanje nedostataka.

   

  POD 2)

  Rasprava i donošenje odluke o drugim izmjenama i dopunama Poslovnika vijeća općine Bol na temelju upute za otklanjanje nedostataka.

  POD 3)

  Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o korištenju javnih površina na području općine Bol.

  POD 4)

  Rasprava i donošenje odluke o neprihvaćanju ponude za korištenje prava prvokupa za čest.zgr.586/5 k.o. Bol.

   

  POD 5)

  Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju izvješća o radu načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2014.

   

  POD 6)

  Očitovanje o pristiglim dopisima: Bolski taksisti, gospodin Darko Vlahović

  S poštovanjem !

  Predsjednik vijeća:

  Doro Adulmar

   

  Skip to content