Poziv na 1/2014 sjednicu vijeća općine Bol

24. siječnja, 2014. u 19:02:10

POZIV VIJEĆNICIMA OPĆINE BOL
Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 1/2014. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u petak 31. siječnja 2014. godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.


alt

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/14-02/
Ur.broj: 2104/02-14-02/02
Bol, 20. siječnja 2014. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 1/2014. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u petak 31. siječnja 2014. godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

C) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

D) Prihvaćanje zapisnika sa 11/2013 sjednice vijeća,

E) Utvrđivanje dnevnog reda:

  1. Rasprava o radu dječjeg vrtića Mali princ (gosti: ravnateljica Jadranka Doljanin i članovi Upravnog vijeća dječjeg vrtića)
  2. Rasprava i donošenje pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti.
  3. Rasprava i donošenje odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području općine Bol (gosti: predstavnici udruge ugostitelja  sa područja općine Bol).
  4. Rasprava i donošenje odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata članova općinskog vijeća općine Bol za 2014.godinu.
  5. Rasprava i donošenje zaključka o imenovanju komisije za šport.

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća

Doro Adulmar

Skip to content