Poziv na 1/2013 sjednicu vijeća

18. siječnja, 2013. u 9:59:23


REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/02-13/6

Ur.broj: 2104/02-13-02/02

Bol, 16. siječnja 2013. godine

 

 

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) pozivam vas na 1/2013. sjednicu vijeća općine Bol.

koja će se održati u ponedjeljak, 21. siječnja 2013. godine s početkom u 11.00 sati u uredu općine Bol.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

C) Viječnićka pitanja, prijedlozi i pohvale,

D) Prihvaćanje zapisnika sa 08/2012 sjednice vijeća,

E) Utvrđivanje dnevnog reda:

  1. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju urbanističkog plana uređenja groblja Sv.Lucija. (gost sjednice gospodin Nikola Popić, izrađivać plana)

 

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća

Jakša Marinković Šimić

 

Obrazloženje: Datum sjednice je određen na temelju zakonskih odredbi prema kojima je krajnji rok za donošenje prostornog plana 21. siječnja 2013.

Vrijeme sjednice u prijepodnevnim satima je određen zbog trajektnih veza Supetra i Splita prema kojima izrađivač plana može doći na Bol i otići u Split po danu.

Skip to content