Poziv na 12. sjednicu vijeća u 2018.

14. prosinca, 2018. u 18:38:54

Poziv vijećnicima općine Bol na 12. sjednicu vijeća općine Bol u 2018. godini, koja će se održati u ponedjeljak, 17. prosinca 2018. godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/17-02/59

Ur.broj: 2104/02-17-02/01

Bol, 03. prosinca 2018. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 12/2018. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u ponedjeljak, 17. prosinca 2018. godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

 • Utvrđivanje kvoruma
 • Utvrđivanje dnevnog reda:
 • Prihvaćanje zapisnika sa 11/2018 sjednice vijeća
 • Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,
 • Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,
 1. Rasprava i donošenje odluke o komunalnom doprinosu općine Bol,

 2. Rasprava i donošenje odluke o komunalnoj naknadi,

 3. Rasprava i donošenje odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade,

 4. Rasprava i donošenje odluke o prihodima i rashodima proračuna općine Bol za 2019.godinu,

 5. Rasprava i donošenje odluke o programu održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,

 6. Rasprava i donošenje odluke o prijedlogu programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.

 7. Rasprava i donošenje odluke o javnim potreba u protupožarnoj zaštiti za 2019.

 8. Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u kulturi za 2019.

 9. Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2019.godinu.

 10. Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u športu za 2019.godinu.

 11. Rasprava i donošenje odluke o planu korištenja sredstava boravišne pristojbe za 2019.godinu.

 12. Rasprava i donošenje odluke o visini iznosa Božićnice, dara za djecu i regresa za 2019.godinu.

 13. Rasprava i donošenje odluke o financijskom planu općine Bol za razdoblje 2019-2021.

 14. Rasprava i donošenje odluke o investicijama općine Bol za razdoblje 2019-2021.

 15. Rasprava i donošenje odluke o planu nabave za 2019.godinu.

 16. Rasprava i donošenje odluke o izvršenju proračuna za 2019. godinu.

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Splitsko-dalmatinska županija                         

OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/17-02/59

Ur.broj: 2104/02-17-02/01

Bol, 03. prosinca 2018. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 12/2018. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u ponedjeljak, 17. prosinca 2018. godine   početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Utvrđivanje kvoruma

 2. Utvrđivanje dnevnog reda:

 3. Prihvaćanje zapisnika sa 11/2018 sjednice vijeća

 4. Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

 5. Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

 1. Rasprava i donošenje odluke o komunalnom doprinosu općine Bol

 1. Rasprava i donošenje odluke o komunalnoj naknadi

 1. Rasprava i donošenje odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade.

 1. Rasprava i donošenje odluke o prihodima i rashodima proračuna općine Bol za 2019.godinu.

 1. Rasprava i donošenje odluke o  programu održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

 1. Rasprava i donošenje odluke o  prijedlogu programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.

 1. Rasprava i donošenje odluke o javnim potreba u protupožarnoj zaštiti za 2019.

 1. Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u kulturi za 2019.

 1. Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2019.godinu.

 1. Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u športu za 2019.godinu.

 1. Rasprava i donošenje odluke o planu korištenja sredstava boravišne pristojbe za 2019.godinu.

 1. Rasprava i donošenje odluke o visini iznosa Božićnice, dara za djecu i regresa za 2019.godinu.

 1. Rasprava i donošenje odluke o financijskom planu općine Bol za razdoblje 2019-2021.

 1. Rasprava i donošenje odluke o investicijama općine Bol za razdoblje 2019-2021.

 1. Rasprava i donošenje odluke o planu nabave za 2019.godinu.

 1. Rasprava i donošenje odluke o izvršenju proračuna za 2019. godinu.

S poštovanjem !                   

    

Predsjednik vijeća:

    Matko Bakovi

REPUBLIKA HRVATSKA

Splitsko-dalmatinska županija

OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/17-02/59

Ur.broj: 2104/02-17-02/01

Bol, 03. prosinca 2018. godine

 

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 12/2018. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u ponedjeljak, 17. prosinca 2018. godine   početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Utvrđivanje kvoruma

 2. Utvrđivanje dnevnog reda:

 3. Prihvaćanje zapisnika sa 11/2018 sjednice vijeća

 4. Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

 5. Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

 1. Rasprava i donošenje odluke o komunalnom doprinosu općine Bol

 1. Rasprava i donošenje odluke o komunalnoj naknadi

 1. Rasprava i donošenje odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade.

 1. Rasprava i donošenje odluke o prihodima i rashodima proračuna općine Bol za 2019.godinu.

 1. Rasprava i donošenje odluke o  programu održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

 1. Rasprava i donošenje odluke o  prijedlogu programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.

 1. Rasprava i donošenje odluke o javnim potreba u protupožarnoj zaštiti za 2019.

 1. Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u kulturi za 2019.

 1. Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2019.godinu.

 1. Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u športu za 2019.godinu.

 1. Rasprava i donošenje odluke o planu korištenja sredstava boravišne pristojbe za 2019.godinu.

 1. Rasprava i donošenje odluke o visini iznosa Božićnice, dara za djecu i regresa za 2019.godinu.

 1. Rasprava i donošenje odluke o financijskom planu općine Bol za razdoblje 2019-2021.

 1. Rasprava i donošenje odluke o investicijama općine Bol za razdoblje 2019-2021.

 1. Rasprava i donošenje odluke o planu nabave za 2019.godinu.

 1. Rasprava i donošenje odluke o izvršenju proračuna za 2019. godinu.

S poštovanjem !

 

Predsjednik vijeća:

Matko Bakovićć

Skip to content