Poziv na 12. sjednicu vijeća u 2017.

Poziv na 12. sjednicu vijeća u 2017.
6. prosinca, 2017. u 22:02:27

Poziv vijećnicima općine Bol na 12. sjednicu vijeća općine Bol u 2017. godini, koja će se održati u utorak, 12. prosinca 2017. godine s početkom u 19.00 sati u uredu općine Bol.

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/17-02/59

Ur.broj: 2104/02-17-02/01

Bol, 01. prosinca 2017. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 12/2017. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u utorak, 12. prosinca 2017. godine s početkom u 19.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

C) Prihvaćanje zapisnika sa 11/2017 sjednice vijeća

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

 1. Rasprava i donošenje odluke o prihodima i rashodima proračuna općine Bol za 2018.godinu.
 2. Rasprava i donošenje odluke o programu održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
 3. Rasprava i donošenje odluke o prijedlogu programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.
 4. Rasprava i donošenje odluke o javnim potreba u protupožarnoj zaštiti za 2018.
 5. Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u kulturi za 2018.
 6. Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2018.godinu.
 7. Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u športu za 2018.godinu.
 8. Rasprava i donošenje odluke o planu korištenja sredstava boravišne pristojbe za 2018.godinu.
 9. Rasprava i donošenje odluke o visini iznosa Božićnice, dara za djecu i regresa za 2018.godinu.
 10. Rasprava i donošenje odluke o financijskom planu općine Bol za razdoblje 2018-2020.
 11. Rasprava i donošenje odluke o investicijama općine Bol za razdoblje 2018-2020.
 12. Rasprava i donošenje odluke o planu nabave za 2018.godinu.
 13. Rasprava i donošenje odluke o izvršenju proračuna za 2018. godinu.
 14. Rasprava o analizi stanja sustava civilne zaštite za 2017. godinu i plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za razdoblje od 2018. do 2020. na području općine Bol.
 15. Rasprava i donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine Bol za razdoblje od 2018. do 2022.

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content