Poziv na 11/2015 sjednicu vijeća općine Bol

13. prosinca, 2015. u 11:52:13

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) i na temelju članka 70. i 71. Poslovnika vijeća općine Bol (Sl.gl. Bol br.11/2014) pozivam vas na 11/2015. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u srijedu 16.prosinca 2015. godine s početkom u 09.00 sati u uredu općine Bol.

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/15-02/66

Ur.broj: 2104/02-15-02/01

Bol, 30. studenog  2015. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 11/2015. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u srijedu 16.prosinca 2015. godine s početkom u 09.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

C) Prihvaćanje zapisnika sa 10/2015 sjednice vijeća

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E) Viječnićka pitanja, prijedlozi i pohvale,

 1. Upoznavanje i rasprava o nacrtu strategije razvoja bolskog turizma za razdoblje 2016-2021, gost gospodin Marijo Mandarić, dir.tvrtke Invest consulting d.o.o.
 2. Rasprava i donošenje odluke o 4 rebalansu proračuna općine Bol za 2015.godinu.
 3. Rasprava i donošenje odluke o visini naknade za opremanje komunalnom infrastrukturom i podmirenje pripadajućih troškova za potrebe izgradnje
  stambene građevine iz programa POS-a.
 4. Rasprava i donošenje odluke o darovanju nekretnina (za Vidikovac).
 5. Rasprava i donošenje odluke o visini iznosa Božičnice, dara za djecu i regresa za 2016.godinu.
 6. Rasprava i donošenje odluke o imenovanju natječajnog povjerenstva za biranje ravnatelje-ravnateljice Centra za kulturu općine Bol.
 7. Rasprava i donošenje odluke o trećim izmjenam i dopunama prostornog plana uređenja općine Bol.
 8. Rasprava i donošenje odluke o drugim izmjenama i dopunama urbanističkog plana uređenja naselja Bol.
 9. Informacija o izradi urbanističkog plana uređenja parkirališta na ulasku u mjesto.
 10. Rasprava i donošenje odluke o izradi urbanističkog plana uređenja reciklažne zone K 4 u Podbarju.
 11. Rasprava i donošenje odluke o izradi urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3
 12. Rasprava o pristiglim molbama: Ivanka Vokić, Josip Cvitanić, stanari naselja Blato Ratac, Emil Kusanović

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Skip to content