Poziv na 11. sjednicu vijeća u 2018.

26. studenoga, 2018. u 13:53:28

Poziv vijećnicima općine Bol na 11. sjednicu vijeća općine Bol u 2018. godini, koja će se održati i u utorak, 27. studenog 2018. godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/18-02/81

Ur.broj: 2104/02-18-02/01

Bol, 09. studenog 2018. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 11/2018. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u utorak, 27. studenog 2018. godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

 • Utvrđivanje kvoruma
 • Utvrđivanje dnevnog reda:
 • Prihvaćanje zapisnika sa 10/2018 sjednice vijeća
 • Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,
 • Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

 1. Rasprava o prijedlogu prihoda i rashoda općine Bol za 2019. godinu (prvo čitanje proračuna).

 2. Rasprava i donošenje odluke o izmjeni i dopuni odluke o zajedničkoj izradi prostornih planova.

 3. Rasprava i donošenje pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva općine Bol.

 4. Rasprava i donošenje odluke o određivanju imena ulice (dvije ulice).

 5. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Bol (dvije ulice).

 6. Zaključak o određivanju ulice Obala.

 7. Rasprava i donošenje odluke o osnivanju odbora za hortikulturu.

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Matko Baković


Skip to content