Poziv na 11. sjednicu vijeća u 2017.

24. studenoga, 2017. u 14:07:39

Poziv vijećnicima općine Bol na 11. sjednicu vijeća općine Bol u 2017. godini, koja će se održati u srijedu 29. studenog 2017. godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/17-02/59

Ur.broj: 2104/02-17-02/01

Bol, 22. studenog 2017. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 11/2017. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u srijedu 29. studenog 2017. godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

C) Prihvaćanje zapisnika sa 10 /2017 sjednice vijeća

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

 1. Rasprava o prijedlogu prihoda i rashoda proračuna općine Bol za 2018.godinu.
 2. Rasprava o prijedlogu programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
 3. Rasprava o prijedlogu programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.
 4. Rasprava o prijedlogu javnih potreba u protupožarnoj zaštiti za 2018.
 5. Rasprava o prijedlogu javnih potreba u kulturi za 2018.
 6. Rasprava o prijedlogu javnih potreba u predškolskom odgoju za 2018.godinu.
 7. Rasprava o prijedlogu javnih potreba u športu za 2018.godinu.
 8. Rasprava o prijedlogu plana korištenja sredstava boravišne pristojbe za 2018.godinu.
 9. Rasprava i donošenje odluke o imenovanju novog člana odbora za prostorno i urbanističko planiranje.
 10. Rasprava i donošenje odluke o imenovanju novog člana odbora za socijalnu skrb.
 11. Rasprava i donošenje odluke o zabrani izvođenja radova za 2018.godinu.
 12. Rasprava i donošenje odluke o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza za 2018.godinu.

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content