Poziv na 11. sjednicu vijeća općine Bol

Poziv na 11. sjednicu vijeća općine Bol
21. prosinca, 2013. u 12:40:50

altPOZIV VIJEĆNICIMA OPĆINE BOL
Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 11/2013. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u četvrtak 26. prosinca 2013. godine s početkom u 10.00 sati u uredu općine Bol.

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/13-02/

Ur.broj: 2104/02-13-02/02

Bol, 18. prosinca 2013. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 11/2013. sjednicu vijeća općine Bol,

koja će se održati u četvrtak 26. prosinca 2013. godine s početkom u 10.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći 

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

C) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

D) Prihvaćanje zapisnika sa 10/2013 sjednice vijeća,

E) Utvrđivanje dnevnog reda:

1. Rasprava i donošenje odluke o proračunu općine Bol za 2014.godinu

a) Rasprava i donošenje odluke o financijskom planu općine Bol za razdoblje 2014-2016

b) Rasprava i donošenje odluke o investicijama općine Bol za razdoblje 2014-2016.

c) Rasprava i donošenje odluke o programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.godinu

d) Rasprava i donošenje odluke o programu održavanja komunalne infrastructure za 2014.godinu

e) Rasprava i donošenje odluke o planu nabave za 2014.godinu

f) Rasprava i donopšenje odluke o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2014. godini

g) Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u kulturi za 2014.godinu.

h) Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u športu za 2014.godinu

i) Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2014. godinu

j) Rasprava i donošenje odluke o rasporedu sredstava boravišne pristojbe za 2014. godinu.

k) Rasprava i donošenje odluke o izvršenju proračuna općine Bol za 2014. godinu

l) Rasprava i donošenje odluke o razdiobi sredstava sa računa HBOR-a za 2014. Godinu

m) Rasprava i donošenje financijskog strateškog plana Općine Bol za razdoblje 2014-2016.

2.Rasprava i donošenje odluke o smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Bol u 2014. godine.

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća

Doro Adulmar

Napomena: prijedlog strateškog plana za razdoblje 2014-2016 vam je upućen elektronskom poštom.

U privitku vam dostavljamo materijale za sjednicu i Službeni glasnik broj 10/2013.

Skip to content