Poziv na 10/2014 sjednicu vijeća općine Bol

27. studenoga, 2014. u 23:00:00

POZIV VIJEĆNICIMA OPĆINE BOL

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 10/2014. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u ponedjeljak 08. prosinca 2014. godine s početkom u 19.00 sati u uredu općine Bol.

alt
REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/02-12/

Ur.broj: 2104/02-14-02/02

Bol, 28. studenog 2014. godine

 

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 10/2014. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u ponedjeljak 08. prosinca 2014. godine s početkom u 19.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

C) Prihvaćanje zapisnika sa 09/2014 sjednice vijeća

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E) Viječnićka pitanja, prijedlozi i pohvale,

 

  1. Rasprava i donošenje odluke o trećem rebalansu proračuna općine Bol za 2014.godinu
  2. Rasprava i donošenje odluke o proračunu općine Bol za 2015.godinu

 

a)      Rasprava i donošenje odluke o financijskom planu općine Bol za razdoblje 2015-2017

b)      Rasprava i donošenje odluke o investicijama općine Bol za razdoblje 2015-2017.

c)      Rasprava i donošenje odluke o programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

d)     Rasprava i donošenje odluke o programu održavanja komunalne infrastructure za 2015. godinu

e)      Rasprava i donošenje odluke o planu nabave za 2015. godinu

f)       Rasprava i donopšenje odluke o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2015. godini

g)      Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u kulturi za 2015.godinu.

h)      Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u športu za 2015.godinu

i)        Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2015. godinu

j)        Rasprava i donošenje odluke o rasporedu sredstava boravišne pristojbe za 2015. godinu.

k)      Rasprava i donošenje odluke o razdiobi sredstava sa računa HBOR-a za 2015. Godinu

l)        Rasprava i donošenje odluke o izvršenju proračuna općine Bol za 2015. godinu

 

  1. Rasprava i donošenje odluke o smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Bol u 2015.godine.
  2. Rasprava i analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Bol za 2014.godinu.
  3. Rasprava i donošenje odluke o određivanju imena ulice.
  4. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o nerazvrstavim cestama.
  5. Rasprava i donošenje odluke o razrješenju i imenovanju člana odbora za financije i proračun

 

 

 

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća
Doro Adulmar

Skip to content