Poziv na 10. sjednicu vijeća u 2018.

30. listopada, 2018. u 11:36:10

Poziv vijećnicima općine Bol na 10. sjednicu vijeća općine Bol u 2018. godini, koja će se održati u srijedu, 31. listopada 2018. godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/18-02/81

Ur.broj: 2104/02-18-02/01

Bol, 24. listopada 2018. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 10/2018. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u srijedu, 31. listopada 2018. godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

 • Utvrđivanje kvoruma
 • Utvrđivanje dnevnog reda:
 • Prihvaćanje zapisnika sa 9/2018 sjednice vijeća
 • Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,
 • Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

 1. Rasprava i donošenje odluke o prvom rebalansu proračuna općine Bol za 2018.godinu.

 2. Rasprava i donošenje odluke o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza za 2019.godinu.

 3. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika općinskog vijeća.

 4. Rasprava i donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta općine Bol.

 5. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o uređenju prometa na području općine Bol.

 6. Rasprava i donošenje odluke o razrješenju i imenovanju člana odbora za financije i proračun.

 7. Rasprava i donošenje odluke o pristiglim molbama za storniranje dijela računa za korištenje pomorskog dobra 2018. godine (Srđana Arković, Viktor Gracin, Lilichi j.d.o.o. u.o. Varadero 2, Hrvoje Jozić, Bol Luxury bar j.d.o.o., Grabov rat d.o.o., Moćno voćno d.o.o., Milivoj Delić) a na temelju mišljenja vijeća za koncesijska odobrenja.

 8. Rasprava i donošenje odluke o pristiglim molbama za storniranje dijela računa za korištenje javnih površina 2018. godine (Šjor Bepo d.o.o. i Ugostiteljski obrt „Stipe“)

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content