Poziv na 10. sjednicu vijeća u 2017.

9. studenoga, 2017. u 4:29:30

Poziv vijećnicima općine Bol na 10. sjednicu vijeća općine Bol u 2017. godini, koja će se održati u srijedu, 15. studenog 2017. godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/17-02/59

Ur.broj: 2104/02-17-02/01

Bol, 19. listopada 2017. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 10/2017. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u srijedu, 15. studenog 2017. godine   početkom u 18.00  sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

C) Prihvaćanje zapisnika sa 9 /2017 sjednice vijeća

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

  1. Rasprava i donošenje zaključka na temelju obrazloženja predstavnika Udruge taxi prijevoznika općine Bol.
  2. Rasprava i donošenje odluke o prvom rebalansu proračuna općine Bol za 2017. godinu.
  3. Rasprava i donošenje odluke o prijedlogu izmjena i dopuna odluke o naknadama vijećnika i naknadi zamjenika načelnika
  4. Rasprava i donošenje odluke o prijedlogu izmjena i dopuna članka 128 a Poslovnika vijeća općine Bol.
  5. Rasprava i donošenje odluke o prijedlogu izmjena i dopuna članka 49.  Poslovnika vijeća općine Bol.
  6. Rasprava i donošenje odluke o općinskim porezima općine Bol.
  7. Rasprava i donošenje odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu.
  8. Rasprava i donošenje odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području općine Bol
  9. Rasprava i donošenje odluke o imenovanju ravnateljice dječjeg vrtića Mali princ.
  10. Rasprava i donošenje odluke o suglasnosti stranim državljanima za kupnju nekretnine na Bolu.

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content