Poziv na 10. sjednicu vijeća općine Bol

alt
10. prosinca, 2013. u 12:50:19

altPOZIV VIJEĆNICIMA OPĆINE BOL
Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 10/2013. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u ponedjeljak 16. prosinca 2013.godine s početkom u 16.00 sati u uredu općine Bol.

alt
REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 02105/02-12/

Ur.broj: 2104/02-13-02/02

Bol, 06. prosinca 2013. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 10/2013. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u ponedjeljak 16. prosinca 2013.godine s početkom u 16.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

C) Viječnićka pitanja, prijedlozi i pohvale,

D) Prihvaćanje zapisnika sa 09/2013 sjednice vijeća,

E) Utvrđivanje dnevnog reda:

  1. Rasprava i donošenje odluke o trećem rebalansu proračuna općine Bol za 2013.godinu
  2. Rasprava i donošenje odluke o proračunu općine Bol za 2014.godinu

a)      Rasprava i donošenje odluke o financijskom planu općine Bol za razdoblje 2014-2016

b)      Rasprava i donošenje odluke o investicijama općine Bol za razdoblje 2014-2016.

c)      Rasprava i donošenje odluke o programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.godinu

d)     Rasprava i donošenje odluke o programu održavanja komunalne infrastructure za 2014.godinu

e)      Rasprava i donošenje odluke o planu nabave za 2014.godinu

f)       Rasprava i donopšenje odluke o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2014. godini

g)      Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u kulturi za 2014.godinu.

h)      Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u športu za 2014.godinu

i)        Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2014. godinu

j)        Rasprava i donošenje odluke o rasporedu sredstava boravišne pristojbe za 2014. godinu.

k)      Rasprava i donošenje odluke o izvršenju proračuna općine Bol za 2014. godinu

l)        Rasprava i donošenje odluke o razdiobi sredstava sa računa HBOR-a za 2014. godinu

3. Rasprava i donošenje odluke o smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Bol u  2014.godine.

4. Rasprava i analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Bol za 2013.godinu.

5, Rasprava i donošenje odluke o biranju povjerenstva za šporske aktivnosti na području općine Bol.

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća
Doro Adulmar

Skip to content