Poziv na 1. sjednicu vijeća u 2019.

alt
28. siječnja, 2019. u 2:50:10

altPoziv vijećnicima općine Bol na 1. sjednicu vijeća općine Bol u 2019. godini, koja će se održati u srijedu, 30. siječnja 2019. godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/19-02/11

Ur.broj: 2104/02-19-02/01

Bol, 21. siječnja 2019. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 1/2019. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u srijedu, 30. siječnja 2019. godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

  • Utvrđivanje kvoruma
  • Utvrđivanje dnevnog reda:
  • Prihvaćanje zapisnika sa 12/2018 sjednice vijeća i 13/2018 sjednice vijeća
  • Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,
  • Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

  1. Analiza i rasprava organizacije WTA Bol Open teniskog turnira. Gost direktor turnira gospodin Feliks Lukas.

  2. Analiza i rasprava o programu i radu Centra za kulturu općine Bol. Gošća ravnateljica Centra gđa. Ivana Bošković Ivičić.

  3. Rasprava i donošenje odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu, i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.

  4. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama poslovnika općinskog vijeća općine Bol.

  5. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika.

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content