Poziv na 1. sjednicu vijeća u 2018.

25. siječnja, 2018. u 18:24:59

Poziv vijećnicima općine Bol na 1. sjednicu vijeća općine Bol u 2018. godini, koja će se održati u srijedu 31. siječnja 2018. godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/18-02/5

Ur.broj: 2104/02-18-02/01

Bol, 22. siječnja 2017. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 1/2018. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u srijedu 31. siječnja 2018. godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

C) Prihvaćanje zapisnika sa 13/2017 sjednice vijeća

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

1) Rasprava i donošenje zaključka po pristiglim dopisima ravnatelja Osnovne škole Bol i ravnateljice Srednje škole Bol. Gost: ravnatelj Osnovne škole gospodin Bartul Bakulić.

2) Rasprava i donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta općine Bol

3) Rasprava i donošenje odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja općine Bol.

4) Rasprava i donošenje odluke o storniranju računa broj 199/2017.

5) Rasprava i donošenje odluke o izradi UPU-a Parkiralište na ulasku u mjesto.

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content