Poglavarstvo Općine Bol

Poglavarstvo Općine Bol
8. ožujka, 2009. u 22:02:33

Općinsko poglavarstvo obavlja izvršne poslove lokalne samouprave i poslove državne uprave koji su mu povjereni zakonom.

Općinsko poglavarstvo ima 5 članova. Članove općinskoga poglavarstva bira Vijeće Općine Bol većinom glasova svih vijećnika na prijedlog predsjednika Poglavarstva.

Po svome položaju načelnik je predsjednik Gradskoga poglavarstva, a zamjenik načelnika je zamjenik predsjednika općinskog poglavarstva.

Za obavljanje poslova iz svog djelokruga Općinsko poglavarstvo odgovorno je Vijeću Općine. Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Poglavarstva zajednički su odgovorni za odluke koje donosi Poglavarstvo, a osobno svaki za svoje područje rada.

O svome radu, Općinsko poglavarstvo dužno je izvješćivati Vijeće, bilo podnošenjem izvješća o cjelokupnome radu ili o pojedinim pitanjima iz njegove nadležnosti.

Poglavarstvo Općine Bol čine:

  1. Tihomir Marinković, načelnik, SDP

  2. Božo Nejašmić, zamjenik načelnika, HSS, zadužen za komunalne djelatnosti u koje spadaju i uređenje naselja te prostorno i urbanističko planiranje.

  3. Stipe Marinković, nezavisni, zadužen za protupožarnu i civilnu zaštitu, promet i kulturu.

  4. Jurica Ščepanović, nezavisni, zadužen za društvene djelatnosti u koje spadaju briga o djeci, socijalna skrb, primarna zdrastvena zaštita, odgoj i osnovno obrazovanje, te tjelesna kultura i šport.

  5. Zoran Kojdić, nezavisni, zadužen za zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša tj.ekologiju.

 

Skip to content