Općinske ustanove i tvrtke

Općinske ustanove i tvrtke
8. ožujka, 2009. u 23:14:38

  • Grabov rat d.o.o. za komunalne poslove, Bol, Uz pjacu 2, 21 420 Bol, direktor Mirko Perić, tel: 021 635 393 (Održavanje čistoće javnih površina i plaža, održavanje zelenih površina, održavanje prometnica, vododerina…javna rasvjeta, usluge ukopa na općinskom groblju, održavanje kanalizacije…)
  • Knjižnica “Hrvatska čitaonica Bol”, Porat bolskih pomoraca bb, 21 420 Bol, ravnateljica Jadranka Nejašmić, tel: 021 635 434, http://hrvatska-citaonica-bol.hr/
  • Centar za kulturu općine Bol, Frane Radića 18, 21 420 Bol, ravnatelj Ivana Bošković Ivičić, tel: 021 642 000
  • Dječji vrtić “Mali princ” Bol, Uz pjacu, 21 420 Bol, ravnatelj Frančeska Tomaš, 021 635 357
  • Turistička zajednica Općine Bol, Porat bolskih pomoraca b.b, 21 420 Bol, direktor Markito Marinković, tel. 021 635 638 fax: 021 635 972

Ostale ustanove i tvrtke od važnosti za općinu Bol

  • Dobrovoljno vatrogasno društvo “BOL”, zapovjednik: Stipe Marinković, tel: 021 635 582
  • Komunalno poduzeće “Michieli Tomić” d.o.o., Gornji Humac, (sakupljanje i odvoz kućnog i komunalnog otpada, odvoz krupnog otpada i građevinskog otpada – šuta), direktor Nikša Michieli Tomić, tel: 021 647 242, fax: 021 718 003
  • KJP Vodovod Brač d.o.o. Supetar, Mladena Vodanovića 23, direktor Tonči Trutanić, tel 021 631 141 (priključak na vodoodnu mrežu za stambene i poslovne objekte te za poljoprivredne površine, izgradnja nove i zamjena stare vodovodne mreže).
  • Elektrodalmacija, Pogon Brač, Supetar, Vrilo 7, direktor Ozren Dragičević, 021 631 022, 021 631 024 (elektropriključak za stambene i poslovne objekte, održavanje stare i izgradnja nove elektromreže)
Skip to content