Općinske ustanove i tvrtke

Grabov rat d.o.o. za komunalne poslove,

Bol, Uz pjacu 2, 21 420 Bol,

direktor Mirko Perić

tel: 021 635 393

(Održavanje čistoće javnih površina i plaža, održavanje zelenih površina, održavanje prometnica, vododerina…javna rasvjeta, usluge ukopa na općinskom groblju, održavanje kanalizacije…)

http://opcinabol.hr/grabov-rat

 

Knjižnica “Hrvatska čitaonica Bol”,

Porat bolskih pomoraca bb, 21 420 Bol,

ravnateljica Jadranka Nejašmić,

tel: 021 635 434,

http://hrvatska-citaonica-bol.hr/

 

Centar za kulturu općine Bol,

Frane Radića 18, 21 420 Bol,

ravnatelj Ivana Bošković Ivičić,

tel: 021 642 000

 

Dječji vrtić “Mali princ” Bol,

Uz pjacu, 21 420 Bol,

ravnatelj Frančeska Tomaš,

tel: 021 635 357

https://www.maliprinc.com.hr/

 

Turistička zajednica Općine Bol,

Porat bolskih pomoraca b.b, 21 420 Bol,

direktor Markito Marinković,

tel. 021 635 638

fax: 021 635 972

https://www.bol.hr/

 

Ostale ustanove i tvrtke od važnosti za općinu Bol

  • Dobrovoljno vatrogasno društvo “BOL”, zapovjednik: Stipe Marinković, tel: 021 635 582
  • Komunalno poduzeće “Michieli Tomić” d.o.o., Gornji Humac, (sakupljanje i odvoz kućnog i komunalnog otpada, odvoz krupnog otpada i građevinskog otpada – šuta), direktor Nikša Michieli Tomić, tel: 021 647 242, fax: 021 718 003
  • KJP Vodovod Brač d.o.o. Supetar, Mladena Vodanovića 23, direktor Tonči Trutanić, tel 021 631 141 (priključak na vodoodnu mrežu za stambene i poslovne objekte te za poljoprivredne površine, izgradnja nove i zamjena stare vodovodne mreže).
  • Elektrodalmacija, Pogon Brač, Supetar, Vrilo 7, direktor Ozren Dragičević, 021 631 022, 021 631 024 (elektropriključak za stambene i poslovne objekte, održavanje stare i izgradnja nove elektromreže)
Skip to content