Očitovanje Načelnika općine Bol

16. veljače, 2015. u 20:43:16

Očitovanje Načelnika općine Bol o izuzimanju iz sudjelovanja u svim radnjama koje provodi općina Bol kod stjecanja  zemljišta za potrebe izgradnje novog groblja…

alt
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa:   022-01/15-01/2

Ur.broj: 2104/02-15-02/01

Bol, 13. veljače 2015. godine

 

PREDMET: OČITOVANJE

Načelnik Općine Bol Tihomir Marinković se izuzima iz sudjelovanja u svim radnjama (utvrđivanje cijene, sklapanje ugovora i dr.) koje provodi Općine Bol u svezi stjecanja  zemljišta u načelnikovom vlasništvu za potrebe izgradnje novog groblja.

Načelnik Općine Bol ovlašćuje svoga zamjenika Matu Petrića za zastupanje Općine Bol u navedenoj situaciji.

Sukladno uputama iz Mišljenja  Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa broj: M-114/14 od 26. rujna 2014. godine ovo očitovanje će se javno objaviti kako bi načelnik  time zaštitio vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene dužnosti.

 

NAČELNIK:

Tihomir Marinković

Skip to content