ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA za prijam u službu

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA za prijam u službu
19. siječnja, 2024. u 11:45:19

Na temelju odredbe članka 17. i članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol dana 19. siječnja 2024. donosi

I.

Poništava se javni natječaj za prijam u Jedinstveni upravni odjel Općine Bol na radno mjesto – REFERENT – KOMUNALNO-POMORSKI REDARvježbenik (1 izvršitelj m/ž), na određeno vrijeme, vježbenički staž traje 12 mjeseci (klasa: 112-02/23-01/004, urbroj: 2181-18-03-23-02 od 04. prosinca 2023. godine) koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 145 od 06. prosinca 2023. te na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Općine Bol www.opcinabol.hr.

II.

Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

III.

Ova odluka bit će objavljena u „Narodnim novinama“, na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Općine Bol, a stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 112-02/23-01/004

URBROJ: 2181-18-03-24-04

Bol, 19. siječnja 2024. godine

PROČELNIK:

Kristian Bačić

Skip to content