ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA za prijam u službu – REFERENT – KOMUNALNO-POMORSKI REDAR – vježbenik

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA za prijam u službu – REFERENT – KOMUNALNO-POMORSKI REDAR – vježbenik
19. veljače, 2024. u 14:51:59

Na temelju odredbe članka 17. i članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol dana 19. veljače 2024. donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

za prijam u službu

I.

Poništava se javni natječaj za prijam u Jedinstveni upravni odjel Općine Bol na radno mjesto REFERENT – KOMUNALNO-POMORSKI REDAR – vježbenik (1 izvršitelj m/ž), na određeno vrijeme, vježbenički staž traje 12 mjeseci (klasa: 112-02/24-01/001, urbroj: 2181- 18- 03-24-02 od 30. siječnja 2024. godine) koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 12 od 31. siječnja 2024. te na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Općine Bol www.opcinabol.hr.

II.

Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

III.

Ova odluka bit će objavljena u „Narodnim novinama“, na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Općine Bol, a stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 112-05/24-01/001

URBROJ: 2181-18-03-24-04

Bol, 19.2.2024.

PROČELNIK:

Kristian Bačić

Skip to content