Odluka o dodjelu stipendija 2013/14.

alt
16. travnja, 2014. u 11:19:52

altTemeljem članka 12. Odluke o dodjeli novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima i studentima, načelnik Općine Bol dana 15. travnja 2014. godine donio je ODLUKU o dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2013/2014.

Temeljem članka 12. Odluke o dodjeli novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima i studentima („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 01/10 i 4/10) i  članka 47. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol, broj 5/09) načelnik Općine Bol dana 15. travnja 2014. godine donio je

O D L U K U

o dodjeli stipendija učenicima i studentima

za školsku/akademsku godinu 2013/2014

Članak 1.

Općina Bol za školsku/akademsku godinu 2013/2014 dodjeljuje novčanu pomoć slijedećim učenicima i studentima:

 • Novčana pomoć u iznosu od 4.000,00 kuna za redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa prosjekom ocjena od 4,50 do 5,00:
 1. Mia Dubravčić, Obala 24, Bol
 2. Ivan Karmelić, Podan Glavice 4, Bol
 3. Ana Bodlović, Ante Radića 12, Bol
 4. Elizabeta Marinković, Tina Ujevića 8, Bol

 • Novčana pomoć u iznosu od 3.000,00 kuna za redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa prosjekom ocjena od 3,50 do 4,49:
 1. Sani Barhanović, Marka Marulića 3, Bol
 2. Karmen Eterović, Uz Potok 8, Bol
 3. Mirna Martinić, Zadarska 7, Bol
 4. Andrea Cvitanić, Gornje Podbarje 10, Bol
 5. Ružica Karmelić, Uz Ložu 1, Bol
 6. Lucijana Adulmar, Račić 29, Bol
 7. Tino Pavišić, Bračka cesta 1, Bol
 8. Kristian Bačić, Ivana Gundulića 14, Bol
 9. Martina Lukrecija Bonačić, Uz pjacu 6, Bol
 10. Jure Klarić, Uz Poljanu 2, Bol
 11. Marija Okić, Bračka cesta 4, Bol
 12. Josip Karmelić, Uz Ložu 1, Bol
 13. Ketrin Marinković, Tina Ujevića 8, Bol
 14. Andrej Bačić, Novi put 3, Bol
 15. Jakov Mladineo, Marka Marulića 20, Bol
 16. Antonia Matić, Blato 22, Bol

 • Novčana pomoć u iznosu od 2.000,00 kuna za redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa prosjekom ocjena do 3,49:
 1. Damir Šerka, Vladimira Nazora 10, Bol
 2. Ivana Karmelić, Novi put 20 A, Bol
 3. Marin Adulmar, Račić 29, Bol
 4. Marija Šarić, Blato 12 A, Bol
 5. Stjepan Kraljević, Blato 9 A, Bol
 6. Roberta Jerčić, Uz Gospojicu 14, Bol
 7. Ines Vukoja, Zadarska 13, Bol
 8. Luka Karan, Dubrovačka 3, Bol
 9. Stipe Nevistić, Blato 24, Bol
 10. Lucijana Kusanović, Hrvatskih domobrana 24 B, Bol
 11. Jelena Vukota, Dubrovačka 4, Bol

 • Novčana pomoć u iznosu od 1.000,00 kuna za srednjoškolce sa područja Općine Bol koji se školuju izvan općine u školskim programima kojih nema na području Općine Bol:
 1. Jakov Krunić, Domovinskog rata 9, Bol
 2. Doris Ivičević, Blato 18, Bol
 3. Adrijana Vrsalović, Domovinskog rata 62, Bol
 4. Petar Marinković, David-cesta 26 A, Bol
 5. Lovre Jurković, Ivana Gundulića 2, Bol
 6. Lukrecija Jurković, Gospojica 4, Bol

Članak 2.

Ova  odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

Klasa: 022-01/14-01/6

Ur. broj: 2104/02-14-02/01

Bol, 15. travnja 2014. godine

NAČELNIK OPĆINE BOL:

Tihomir Marinković

Skip to content