Odluka o dodjeli stipendija

6. svibnja, 2015. u 12:14:50

Temeljem članka 12. Odluke o dodjeli novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima i studentima („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 01/10 i 4/10) i  članka 47. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol, broj 5/09) načelnik Općine Bol dana 06. svibnja 2015. godine donio je ODLUKU o dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2014/2015.

alt
Temeljem članka 12. Odluke o dodjeli novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima i studentima („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 01/10 i 4/10) i  članka 47. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol, broj 5/09) načelnik Općine Bol dana 06. svibnja 2015. godine donio je

O D L U K U

o dodjeli stipendija učenicima i studentima

za školsku/akademsku godinu 2014/2015

Članak 1.

Općina Bol za školsku/akademsku godinu 2013/2014 dodjeljuje novčanu pomoć slijedećim učenicima i studentima:

 • Novčana pomoć u iznosu od 4.000,00 kuna za redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa prosjekom ocjena od 4,50 do 5,00:
 1. Mia Dubravčić, Obala 24, Bol
 2. Marijana Arbunić, Domovinskog rata 40, Bol
 3. Helenka Marinković, Tina Ujevića 8, Bol
 4. Mirna Martinić, Zadarska 7, Bol

 

 • Novčana pomoć u iznosu od 3.000,00 kuna za redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa prosjekom ocjena od 3,50 do 4,49:
 1. Mirjana Soljačić, Račić 27, Bol
 2. Marino Lalić, Hrvatskog preporoda 9, Bol
 3. Damir Šerka, Vladimira Nazora 10, Bol
 4. Lucijana Cvitanić, Gornje Podbarje 10, Bol
 5. Petra Karmelić, Novi put 20, Bol
 6. Lucijana Adulmar, Račić 29, Bol
 7. Olga Marinković, Donja Obala 10, Bol
 8. Ivan Petrić, Ruđera Boškovića 6A, Bol
 9. Juraj Ščepanović, Gornja Obala 6, Bol
 10. Ketrin Marinković, Tina Ujevića 8, Bol
 11. Martina Lukrecija Bonačić, Uz Pjacu 6, Bol
 12. Ines Stipić, Blato 22, Bol
 13. Petar Teskera, David cesta 16, Bol
 14. Leona Kusanović, Hrvatskih domobrana 24 B, Bol
 15. Andrej Bačić, Novi put 3, Bol
 16. Marija Okić, Bračka cesta 4, Bol
 17. Antonia Matić, Blato 22, Bol
 18. Ivana Vodanović, Blato 18, Bol

 

 • Novčana pomoć u iznosu od 2.000,00 kuna za redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa prosjekom ocjena do 3,49:
 1. Branimir Klarić, Uz Poljanu 2, Bol
 2. Jure Klarić, Uz Poljanu 2, Bol
 3. Karmen Eterović, Uz Potok 8, Bol
 4. Domagoj Ivelić, Blato 12 A, Bol
 5. Josip Karmelić, Uz Ložu 1, Bol
 6. Adrijana Vrsalović, Domovinskog rata 62, Bol
 7. Lucijana Kusanović, Hrvatskih domobrana 24 B, Bol
 8. Ivan Karmelić, Podan Glavice 4, Bol

 

 • Novčana pomoć u iznosu od 1.000,00 kuna za srednjoškolce sa područja Općine Bol koji se školuju izvan općine u školskim programima kojih nema na području Općine Bol:
 1. Jakov Krunić, Domovinskog rata 9, Bol
 2. Doris Ivičević, Blato 18, Bol
 3. Frano Marinković, Ante Starčevića 7, Bol
 4. Lukrecija Jurković, Gospojica 4, Bol
 5. Duje Marinković, Uz Potok 4, Bol
 6. Petar Marinković, David-cesta 26 A, Bol

 

Članak 2.

Ova  odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

Klasa: 022-01/15-01/6

Ur. broj: 2104/02-15-02/01

Bol, 06. svibnja 2015. godine

 

NAČELNIK OPĆINE BOL:

Tihomir Marinković

Skip to content