Odluka o dodjeli stipendija 2017/18

Odluka o dodjeli stipendija 2017/18
2. svibnja, 2018. u 10:16:25

Načelnik općine Bol dana 26. travnja 2018. godine donio je Odluku o dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018…

Temeljem članka 12. Odluke o dodjeli novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima i studentima („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 01/10 i 4/10) i članka 47. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol, broj 5/09, 11/14, 1/15 i 1/18) načelnik Općine Bol dana 26. travnja 2018. godine donio je

O D L U K U

o dodjeli stipendija učenicima i studentima

za školsku/akademsku godinu 2017/2018


Članak 1.

Općina Bol za školsku/akademsku godinu 2017/2018 dodjeljuje novčanu pomoć slijedećim učenicima i studentima:

 • Novčana pomoć u iznosu od 4.000,00 kuna za redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa prosjekom ocjena od 4,50 do 5,00:
 1. Nina Kukoč, Iza Lože 5, Bol
 2. Doris Šćepanović, Uz Šilovac 3, Bol
 3. Dora Tomić, Loža 4, Bol
 4. Frano Marinković, Ante Starčevića 7, Bol
 5. Ruža Jozić, David-cesta 15 A
 6. Marino Bodlović, Ante Radića 10, Bol
 7. Ela Jakšić, Tina Ujevića 3, Bol
 8. Helenka Marinković, Tina Ujevića 8, Bol
 • Novčana pomoć u iznosu od 3.000,00 kuna za redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa prosjekom ocjena od 3,50 do 4,49:
 1. Mariana Karmelić, Ante Radića 1, Bol
 2. Maja Karmelić, Novi put 20 A
 3. Franka Cvitanić, Gornje Podbarje 1, Bol
 4. Ante Vrsalović, Domovinskog rata 62, Bol
 5. Iva Jakšić, Tina Ujevića 3, Bol
 6. Paula Tomaš, David-cesta 49, Bol
 7. Lorena Lalić, Stara Cesta 4, Bol
 8. Jakov Krunić, Domovinskog rata 9, Bol
 9. Ivan Petrić, Ruđera Boškovića 6 A, Bol
 10. Mikula Eterović, Frane Radića 5, Bol
 11. Antonio Karmelić, Podan Glavice 4, Bol
 12. Stjepan Kraljević, Blato 9 A, Bol
 13. Anđela Topalović, Zadarska ulica 6, Bol
 14. Tea Bogunović, Rudina 12, Bol
 15. Ivana Marić, Murvica 22 A, Murvica, Bol
 16. Mia Petrić, Ruđera Boškovića 6 A, Bol
 17. Adrijana Vrsalović, Domovinskog rata 62, Bol
 18. Stjepan Čulina , Blato 22, Bol
 19. Katarina Džambas, Blato 12 A, Bol
 20. Suzana Jakšić, Tina Ujevića 3, Bol
 21. Tomislav Radić, Domovinskog rata 66, Bol
 22. Doris Ivičević, Blato 18, Bol
 23. Petra Karmelić, Novi put 20, Bol
 24. Borna Jerčić, uz Gospojicu 14, Bol
 25. Mirjana Soljačić, Račić 27, Bol
 26. Marin Buljan, Blato 26, Bol
 • Novčana pomoć u iznosu od 2.000,00 kuna za redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa prosjekom ocjena do 3,49:
 1. Ivana Radić, Domovinskog rata 66, Bol
 2. Marin Eterović, Gospojica 2, Bol
 3. Kristina Gojević, David cesta 10, Bol
 4. Juraj Šćepanović, Gornja Obala 6, Bol
 5. Lucija Brešković, Hrvatskog preporoda 1 A
 6. Melani Kitić, Blato 24, Bol
 7. Lucijana Cvitanić, Gornje Podbarje 10, Bol
 8. Maria Garbajs, Podan Glavice 1 B
 9. Nora Bago, Loža 5, Bol
 10. Marija Okić, Bračka cesta 4, Bol
 11. Petar Teskera, David cesta 12, Bol
 • Novčana pomoć u iznosu od 1.000,00 kuna za srednjoškolce sa područja Općine Bol koji se školuju izvan općine u školskim programima kojih nema na području Općine Bol:
 1. Antonia Grubišić, Blato 12 A, Bol
 2. Dora Marinković, Uz Poljanu 4, Bol
 3. Stela Marinković, Uz Poljanu 4, Bol

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

Klasa: 021-05/18-01/41

Ur. broj: 2104/02-18-02/03

Bol, 26. travnja 2018. godine

NAČELNIK OPĆINE BOL:

Tihomir Marinković

Skip to content