Odluka o dodjeli stipendija 2016/17

28. ožujka, 2017. u 18:21:21

Načelnik Općine Bol dana 23. ožujka 2017. godine donio je Odluku o dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2016/2017

Temeljem članka 12. Odluke o dodjeli novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima i studentima („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 01/10 i 4/10) i  članka 47. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol, broj 5/09, 11/14 i 1/15) načelnik Općine Bol dana 23. ožujka 2017. godine donio je

O D L U K U

o dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2016/2017

Članak 1.

Općina Bol za školsku/akademsku godinu 2016/2017 dodjeljuje novčanu pomoć slijedećim učenicima i studentima:

 • Novčana pomoć u iznosu od 4.000,00 kuna za redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa prosjekom ocjena od 4,50 do 5,00:
 1. Neli Bogunović, Hrvatskih domobrana 18 A, Bol
 2. Paula Tomaš,  David-cesta 49, Bol
 3. Mia Petrić, Ruđera Boškovića 6A, Bol
 4. Katarina Džambas, Blato 12A, Bol
 5. Kristina Gojević, David cesta 10, Bol
 6. Frano Marinković, Ante Starčevića 7, Bol
 7. Helenka Marinković, Tina Ujevića 8, Bol
 • Novčana pomoć u iznosu od 3.000,00 kuna za redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa prosjekom ocjena od 3,50 do 4,49:
 1. Marino Bodlović, Ante Radića 10, Bol
 2. Iva Jakšić, Tina Ujevića 3, Bol
 3. Mariana Karmelić, Ante Radića 1, Bol
 4. Maria Garbajs, Podan Glavice 1B
 5. Tomislav Radić, Domovinskog rata 66, Bol
 6. Anđela Topalović, Zadarska ulica 6, Bol
 7. Andrej Bačić, Hrvatskih domobrana 39
 8. Luka Karan, Dubrovačka ulica 2, Bol
 9. Roberta Jerčić, Uz Gospojicu 14, Bol
 10. Ela Jakšić, Tina Ujevića 3, Bol
 11. Jakov Krunić, Domovinskog rata 9, Bol
 12. Karmen Selak, Obala 16, Bol
 13. Damir Šerka, Vladimira Nazora 10, Bol
 14. Suzana Jakšić, Tina Ujevića 3, Bol
 15. Marin Eterović, Gospojica 2, Bol
 16. Stjepan Čulina , Blato 22, Bol
 17. Ivana Marić, Murvica 22 A, Murvica, Bol
 18. Doris Ivičević, Blato 18, Bol
 19. Adrijana Vrsalović, Domovinskog rata 62, Bol
 • Novčana pomoć u iznosu od 2.000,00 kuna za redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa prosjekom ocjena do 3,49:
 1. Mirjana Soljačić, Račić 27, Bol
 2. Juri Karmelić, Marka Marulića 2, Bol
 3. Ivana Vodanović, Blato 18, Bol
 4. Antonia Matić, Blato 22, Bol
 5. Melani Kitić, Blato 24, Bol
 6. Ines Stipić, Blato 22, Bol
 7. Lucijana Cvitanić, Gornje Podbarje 10, Bol
 8. Petra Karmelić, Novi put 20, Bol
 9. Marija Okić, Bračka cesta 4, Bol
 10. Ivan Petrić, Ruđera Boškovića 6 A, Bol
 11. Marin Buljan, Blato 26, Bol
 12. Ivan Karmelić, Podan Glavice 4, Bol
 13. Leona Kusanović, Hrvatskih domobrana 24 B, Bol
 • Novčana pomoć u iznosu od 1.000,00 kuna za srednjoškolce sa područja Općine Bol koji se školuju izvan općine u školskim programima kojih nema na području Općine Bol:
 1. Petar Marinković, David-cesta 26 A, Bol
 2. Lukrecija Jurković, Gospojica 4, Bol
 3. Antonia Grubišić, Blato 12 A, Bol
 4. Stela Marinković, Uz Poljanu 4, Bol
 5. Dora Marinković, Uz Poljanu 4, Bol

Članak 2.

Ova  odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

Klasa: 022-01/17-01/5

Ur. broj: 2104/02-17-02/01

Bol, 23. ožujka 2017. godine

NAČELNIK OPĆINE BOL:

Tihomir Marinković

Skip to content