Odluka o dodjeli stipendija 2015/2016

19. travnja, 2016. u 13:26:19

Temeljem članka 12. Odluke o dodjeli novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima i studentima načelnik Općine Bol dana 19. travnja 2016. godine donio je odluku o dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2015/2016.

alt

Temeljem članka 12. Odluke o dodjeli novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima i studentima („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 01/10 i 4/10) i  članka 47. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol, broj 5/09, 11/14 i 1/15) načelnik Općine Bol dana 19. travnja 2016. godine donio je

 

O D L U K U

o dodjeli stipendija učenicima i studentima

za školsku/akademsku godinu 2015/2016

Članak 1.

Općina Bol za školsku/akademsku godinu 2015/2016 dodjeljuje novčanu pomoć slijedećim učenicima i studentima:

 • Novčana pomoć u iznosu od 4.000,00 kuna za redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa prosjekom ocjena od 4,50 do 5,00:
 1. Mia Dubravčić, Obala 24, Bol
 2. Mirna Martinić, Zadarska 7, Bol
 3. Jakov Krunić, Domovinskog rata 9, Bol
 4. Mariana Karmelić, Ante Radića 1, Bol
 5. Iva Jakšić, Tina Ujevića 3, Bol
 6. Olga Marinković, Donja Obala 10, Bol
 7. Ivana Marić, Murvica 22 A, Murvica, Bol
 8. Doris Ivičević, Blato 18, Bol
 9. Jere Kukoč, Iza Lože 5, Bol
 10. Helenka Marinković, Tina Ujevića 8, Bol

 

 • Novčana pomoć u iznosu od 3.000,00 kuna za redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa prosjekom ocjena od 3,50 do 4,49:
 1. Marin Buljan, Blato 26, Bol
 2. Melani Kitić, Blato 24, Bol
 3. Ivan Bošnjak, Uz Ložu 3A, Bol
 4. Borna Jerčić, Uz Gospoicu 14, Bol
 5. Damir Šerka, Vladimira Nazora 10, Bol
 6. Anđela Topalović, Zadarska ulica 6, Bol
 7. Karmen Eterović, Uz Potok 8, Bol
 8. Ketrin Marinković, Tina Ujevića 8, Bol
 9. Luka Karan, Dubrovačka ulica 2, Bol
 10. Antonia Matić, Blato 22, Bol
 11. Lucija Brešković, Hrvatskog preporoda 1 A, Bol
 12. Marino Lalić, Hrvatskog preporoda 9, Bol
 13. Marin Eterović, Gospojica 2, Bol
 14. Petra Karmelić, Novi put 20, Bol
 15. Ela Jakšić, Tina Ujevića 3, Bol
 16. Suzana Jakšić, Tina Ujevića 3, Bol
 17. Jure Klarić, Uz Poljanu 2, Bol

 

 • Novčana pomoć u iznosu od 2.000,00 kuna za redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa prosjekom ocjena do 3,49:
 1. Mirjana Soljačić, Račić 27, Bol
 2. Ivana Vodanović, Blato 18, Bol
 3. Ivana Radić, Bol
 4. Adrijana Vrsalović, Domovinskog rata 62, Bol
 5. Lucijana Cvitanić, Gornje Podbarje 10, Bol
 6. Ines Stipić, Blato 22, Bol
 7. Stjepan Kraljević, Blato 9 A, Bol
 8. Marija Okić, Bračka cesta 4, Bol
 9. Ivan Petrić, Ruđera Boškovića 6 A, Bol
 10. Ivana Karmelić, Novi put 20 A, Bol
 11. Juri Karmelić, Marka Marulića 2, Bol
 12. Josip Karmelić, Uz Ložu 1, Bol
 13. Leona Kusanović, Hrvatskih domobrana 24 B, Bol
 14. Lucija Mikulić, Blato 22, Bol
 1. Tomo Brešković, Hrvatskog preporoda 1 A, Bol
 1. Ani Buktenica, David cesta 28, Bol
 2. Ivan Karmelić, Podan Glavice 4, Bol

 

 • Novčana pomoć u iznosu od 1.000,00 kuna za srednjoškolce sa područja Općine Bol koji se školuju izvan općine u školskim programima kojih nema na području Općine Bol:
 1. Frano Marinković, Ante Starčevića 7, Bol
 2. Petar Marinković, David-cesta 26 A, Bol
 3. Stela Marinković, Uz Poljanu 4, Bol
 4. Antonia Grubišić, Blato 12 A, Bol
 5. Lukrecija Jurković, Gospojica 4, Bol

 

Članak 2.

Ova  odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

Klasa: 021-01/16-01/48

Ur. broj: 2104/02-16-02/02

Bol, 19. travnja 2016. godine

 

NAČELNIK OPĆINE BOL:

Tihomir Marinković

Skip to content