Odluka o dodjeli stipendija

Odluka o dodjeli stipendija
18. svibnja, 2012. u 8:50:05

Temeljem članka 12. Odluke o dodjeli novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima i studentima („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 01/10 i 4/10) i  članka 47. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol, broj 5/09) načelnik Općine Bol dana 17. svibnja 2012. godine donio je

 

O D L U K U

o dodjeli stipendija učenicima i studentima

za školsku/akademsku godinu 2011/2012

Članak 1.

Općina Bol za školsku/akademsku godinu 2011/2012 dodjeljuje novčanu pomoć slijedećim učenicima i studentima:

 

 • Novčana pomoć u iznosu od 4.000,00 kuna za redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa prosjekom ocjena od 4,50 do 5,00:

 1. Jerko Hrabar, Petra Hektorovića 9, Bol
 2. Ivana Šćepanović, Gornja Obala 6, Bol
 3. Elizabeta Marinković, Tina Ujevića 8, Bol
 4. Marija Okić, Bračka cesta 4, Bol
 5. Ana Bodlović, Ante Radića 12, Bol
 6. Petar Bodlović, Ante Radića 10, Bol
 7. Ivana Buljan, Blato 26, Bol
 8. Ketrin Marinković, Tina Ujevića 8, Bol
 9. Milan Matić, Blato 22, Bol
 10. Mia Dubravčić, Obala 24, Bol
 11. Marija Šarić, Blato 12 A, Bol

 

 • Novčana pomoć u iznosu od 3.000,00 kuna za redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa prosjekom ocjena od 3,50 do 4,49:

 

 1. Milena Mošić, Blato 12 A, Bol
 2. Mate Cvitanić, Obala 4, Bol
 3. Martina Bonačić, Uz pjacu 6, Bol
 4. Petra Cvitanić, Gornje Podbarje 10, Bol
 5. Mara Okmažić, David cesta 26, Bol
 6. Nikica Trutanić, Težački put 10, Bol
 7. Andrea Cvitanić, Gornje Podbarje 10, Bol
 8. Andrej Bačić, Novi put 3, Bol
 9. Nikolina Vodanović, Blato 18, Bol
 10. Jure Klarić, Uz Poljanu 2, Bol
 11. Josip Bačić, Blato 12, Bol
 12. Marijana Ivelić, Blato 7, Bol
 13. Olga Marinković, Donja obala 10, Bol
 14. Lidija Halilović, Splitska 6, Bol
 15. Miljenko Baković, Petra Hektorovića 31, Bol

 

 • Novčana pomoć u iznosu od 2.000,00 kuna za redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa prosjekom ocjena do 3,49:

 1. Ivana Karmelić, Novi put 20 A, Bol
 2. Andrea Pavišić, Hrvatskog preporoda 11, Bol
 3. Ružica Karmelić, Uz Ložu 1, Bol
 4. Mirna Martinić, Zadarska 7, Bol
 5. Stanko Mikulić, Blato 26, Bol
 6. Lucijana Kusanović, Hrvatskih domobrana 24 B, Bol
 7. Damir Šerka, Vladimira Nazora 10, Bol
 8. Irma Soljačić, Račić 27, Bol
 9. Luka Karan, Dubrovačka 3, Bol
 10. Mihaela Pavišić, Mirka Vrsalovića 13, Bol
 11. Filip Jerčić, Uz Gospojicu 14, Bol
 12. Ines Vukoja, Zadarska 13, Bol
 13. Kristian Bačić, Ivana Gundulića 14, Bol
 14. Marina Pašalić, Zadarska 8, Bol

 

 • Novčana pomoć u iznosu od 1.000,00 kuna za srednjoškolce sa područja Općine Bol koji se školuju izvan općine u školskim programima kojih nema na području Općine Bol:

 1. Jakov Krunić, Domovinskog rata 9, Bol
 2. Doris Ivičević, Blato 18, Bol
 3. Stjepan Kraljević, Blato 9 A, Bol
 4. Petra Šarić, Blato 7, Bol
 5. Marin Jozanović, Blato 35, Bol

 

 

Članak 2.

Ova  odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

Klasa: 022-01/12-01/7

Ur. broj: 2104/02-12-02/01

 

Bol, 17. svibnja 2012. godine

 

NAČELNIK OPĆINE BOL:

Tihomir Marinković

Skip to content