Odluka – Dodjela stipendija 2019/20.

7. srpnja, 2020. u 12:56:29

Načelnik općine Bol objavljuje Odluku o dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2019/2020…

Temeljem članka 12. Odluke o dodjeli novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima i studentima („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 01/10 i 4/10) i članka 47. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol, broj 5/09, 11/14, 1/15 i 1/18) načelnik Općine Bol dana 29. lipnja 2020. godine donio je

Odluku

o dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2019/2020.

Članak 1.

Općina Bol za školsku/akademsku godinu 2019/2020 dodjeljuje novčanu pomoć slijedećim učenicima i studentima:

  • Novčana pomoć u iznosu od 4.000,00 kuna za redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa prosjekom ocjena od 4,50 do 5,00:

1. Stjepan Kraljević, Blato 9 A, Bol

2. Nina Kukoč, Iza Lože 5, Bol

3. Antonia Katić, Hrvatskog preporoda 10, Bol

4. Rafaela Marinković, Ante Starčevića 7, Bol

5. Stanko Marčić, Domovinskog rata 36, Bol

6. Anđela Topalović, Zadarska 6, Bol

7. Jakov Krunić, Domovinskog rata 9, Bol

8. Petra Karmelić, Novi put 20, Bol

9. Juraj Šćepanović, Gornja Obala 6, Bol

10. Estera Mihaela Peruzović, Rudina 26, Bol

11. Stela Marinković, Uz Poljanu 4, Bol

  • Novčana pomoć u iznosu od 3.000,00 kuna za redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa prosjekom ocjena od 3,50 do 4,49:

1. Katarina Džambas, Blato 12 A, Bol

2. Ivana Marić, Murvica 22 A, Murvica, Bol

3. Mirjana Soljačić, Račić 27, Bol

4. Paula Tomaš, David-cesta 49, Bol

5. Marin Buljan, Blato 26, Bol

6. Ante Vrsalović, Domovinskog rata 62, Bol

7. Ivana Šćepanović, Gornja Obala 6, Bol

8. Ana Pina Marinković, David-cesta 26 A, Bol

9. Marino Bodlović, Ante Radića 10, Bol

10. Mariana Karmelić, Ante Radića 1, Bol

11. Mia Petrić, Ruđera Boškovića 6 A, Bol

12. Nikolina Teskera, David-cesta 12, Bol

13. Kristina Gojević, David cesta 10, Bol

14. Doris Ivičević, Blato 18, Bol

15. Tea Bogunović, Rudina 12, Bol

16. Antonio Karmelić, Podan Glavice 4, Bol

17. Helenka Marinković, Tina Ujevića 8, Bol

18. Ante Kraljević, Blato 9A, Bol

19. Nora Bago, Loža 5, Bol

20. Borna Jerčić, uz Gospojicu 14, Bol

21. Tomislav Radić, Domovinskog rata 66, Bol

22. Ruža Jozić, David-cesta 15 A

  • Novčana pomoć u iznosu od 2.000,00 kuna za redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa prosjekom ocjena do 3,49:

1. Doris Šćepanović, Uz Šilovac 3, Bol

2. Melani Kitić, Blato 24, Bol

3. Ivana Radić, Domovinskog rata 66, Bol

4. Ante Teskera, David cesta 12, Bol

5. Mikula Eterović, Frane Radića 5, Bol

6. Franka Cvitanić, Gornje Podbarje 1, Bol

7. Marin Eterović, Gospojica 2, Bol

8. Dora Tomić, Loža 4, Bol

9. Frane Mladineo, Marka Marulića, Bol

10. Lorena Lalić, Stara Cesta 4, Bol

11. Petar Teskera, David-cesta 12, Bol

  • Novčana pomoć u iznosu od 1.000,00 kuna za srednjoškolce sa područja Općine Bol koji se školuju izvan općine u školskim programima kojih nema na području Općine Bol:

1. Dora Marinković, Uz Poljanu 4, Bol

2. Leon Lisičar, Mirka Vrsalovića 3, Bol

3. Josipa Grubišić, Blato 12 A, Bol

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

Klasa: 602-01/20-01/01

Ur. broj: 2104/02-20-02/03

Bol, 29. lipnja 2020. godine

NAČELNIK OPĆINE BOL:

Tihomir Marinković

Skip to content