Objava izvješća o financiranju nezavisnog vijećnika

Prema zahtjevu nezavisnog vijećnika općine Bol – Tomislava Marčića, a sukladno članku 26. stavak 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“NN br 24/11., 61/11., 27/13., 48/13.) u daljnjem tekstu Zakon o financiranju, objavljujemo dostavljene dokumente.

Prema Zakonu o financiranju objava je valjana ako je u trajanju od najmanje 30 dana.

Dokumenti u privitku su:

Program rada za mandatno razdoblje 2014-2017

Godišnji program rada za 2014.

Godišnji financijski plan za 2014.

Izjava o donacijama 2014. (polugodišnje)

Obrazac IZ-D za 2014.

Obrazac G-FIN-IZVJ za 2014.

Godišnji progam rada za 2015.

Godišnji financijski plan za 2015.

Izjava o donacijama 2014. (polugodišnje)

Tomislav Marčić,mag.oec
Domovinskog rata 46
Bol – Brač

Gin-Fin-izvj obrazac za 2015. godinu

Obrazac IZ-D za 2015 g.

Program rada za 2016. godinu

Financijski plan za 2016. godinu

Skip to content